Himekore vol 43 Omanko ga Uzuite Renshuu ga Dekinaino - Scene 2